Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sopečná činnost a zemětřesení

6. 12. 2009

 

Sopečná činnost
 
Sopka neboli vulkán je místo, kde na zemský povrch proniká žhavé magma, tekutá směs roztavených nerostů. Sopky nalézáme v oblastech, kde je litosféra porušena do velkých hloubek a magma tak má usnadněnou cestu k povrchu. Aktivní vulkány nejčastěji sledují hranice desek a nejvíce jich je nad subdukčními zonami. Dobře je to patrné zvláště v oblasti Tichého oceánu. Více než 1400 činných sopek tvoří pás, který z Jižní Ameriky táhne přes západní pobřeží amerického kontinentu, na Aljašce se stáčí k západu na Aleutské souostroví, přes Kamčatku se obrací nazpět k jihu a prochází přes Japonsko a Filipíny k Novému Zélandu. Pro tento ohromný kruh sopek obklopující Tichý oceán je často používán název „ohnivý prstenec“. Středooceánské hřbety jsou většinou hliboko pod hladinou a magma se na nich klidně vylévá na oceánské dno. Láva ve styku s vodou rychle tuhne do charakteristických bochníkovitých útvarů, které označujeme jako polštářové lávy. Jako důkaz staré sopečné činnosti je nalézáme i na našem území, zejména ve středních Čechách. Na některých místech se středo oceánské hřbety vynořují až nad hladinu a vytvářejí ostrovy s bohatou sopečnou činností. Největším z nich je Island v severní části středoatlantského hřbetu.
Horké skvrny = jsou to úzké kanály sahající velmi hluboko do pláště. Vystupuje jimi vysoce žhavé čedičové magma, které se propaluje deskou a vytváří sopky, takto např. vnikly Havajské ostrovy.
Čedičové lávy často vytvářejí štítové sopky, které mají širokou základnu a mírné svahy.
Andezitové sopky mívají svahy mírnější.
Sypaný kužel = sopka vyvrhuje sypký materiál.
 
Jak vypadá sopka uvnitř
 
Magma se nejprve hromadí několik stovek metrů pod povrchem v místě, kterému říkáme magmatický krb. Odtud vede hlavní přívodový kanál ( sopouch ) ke kráteru , který bývá často ve vrcholové části sopky.
Zemětřesení
 
Názvu zemětřesení užíváme pro náhlé pohyby či chvění zemského povrchu způsobené prudkým uvolněním napětí nahromaděného v hloubkách.Rozeznáváme zemětřesení tektonická ( pohyb litosférických desek ), sopečná ( sopečný výbuch), řítivá (propadnutí stropů podzemních rutin).
Nejčastější jsou zemětřesení tektonická – místa nad epicentrem =místo s největší sílou.
Při zemětřesení v moři či oceánu vznikají tsunami (dosahují výšky až 30 metrů).
Měření = seizmografy, seizmometr
Síla = podle Richterovy stupnice 0 až 9 ( ničivá vyšší než 7 ).

-lůca-    

 

Náhledy fotografií ze složky Sopečná činnost a Zemětřesení

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cinnou sopku

(myska, 27. 1. 2011 15:42)

prisrodopis